Tasarım

  • Su tutma yapıları (baraj,gölet,tünel,vs)
  • Kazı iksa sistemleri ve istinad duvarları
  • Dolgu/yarma şev stabilitesi
 • Heyalan inceleme ve onarım projeleri
 • Zemin iyileştirmesi
 1. Derin temeller

Enjeksiyon

 1. Derin kazı ve iksa sistemleri
  • Öngerilmeli zemin ankrajı
 • Fore kazık
 • Mini kazık
 1. Zemin etüdü
 • Sondaj ve numune alımı
 • Labaratuar deneyleri
 • Standart penetrasyon deneyi (SPT)
 • Sızma deneyi
 • Basınçlı su testi (BST)
 1. Yer altı suyu araştırma ve sondajı