Faaliyetlerimiz

Tasarım

 • Su tutma yapıları (baraj,gölet,tünel,vs)
 • Kazı iksa sistemleri ve istinad duvarları
 • Dolgu/yarma şev stabilitesi
 • cause and effect topic

 • Heyalan inceleme ve onarım projeleri
 • Zemin iyileştirmesi
 1. Derin temeller

Enjeksiyon

 1. Derin kazı ve iksa sistemleri
 1. Zemin etüdü
 • Sondaj ve numune alımı
 • Labaratuar deneyleri
 • Standart penetrasyon deneyi (SPT)
 • Sızma deneyi
 • Basınçlı su testi (BST)
 1. Yer altı suyu araştırma ve sondajı